Oefentherapie bij kinderen met een achterstand in de fijne of grove motoriek

Oefentherapie Cesar Montfoort

Weet wat u beweegt!

Kinderoefentherapie

Bewegen en schrijven wordt weer leuk!

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen huppelen, springen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen.
Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. Kinderoefentherapie helpt kinderen met motorische problemen, waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt. Plezier heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind.
Misschien herkent u in een van onderstaande voorbeelden uw kind!

Hij valt zo vaak
Los fietsen lukt maar niet
Het zwemmen wil telkens niet lukken
Het handschrift is slordig en gespannen
Mijn baby is een billenschuiver
Alleen de tv en computer boeien haar
Hij wil niet buiten spelen

kot-1

Wat doet de kinderoefentherapeut?

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor  kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD. Bij diagnose ASS, ADHD en dyslexie kunnen ook motorische problemen voorkomen.

kot-2

Onderzoek

Na aanmelding wordt een motorisch onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind, met als achtergrond de voorgeschiedenis en hulpvraag. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn:
– evenwicht
– grove motoriek
– handvaardigheid
– ooghand coördinatie
– balvaardigheid
– schrijven
– lichaamsschema
– ruimtelijke oriëntatie
– houding
Tijdens dit onderzoek wordt een eerste indruk gekregen van het gedrag van het kind. Factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst worden geobserveerd. Van belang is ook de leerstrategie van het kind. Op deze manier kunnen we beoordelen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen. De resultaten, behandeldoelen en behandelplan worden weergegeven in een verslag en dit wordt besproken met ouders/verzorgers.

Behandeling

Het individuele behandelplan wordt zo aangeboden dat het kind plezier beleeft aan bewegen en zich vaardigheden spelenderwijs eigen maakt.  De therapie wordt uitdagend en ondersteunend aangeboden. Tijdens de periode van behandelen wordt er afgestemd met ouders, verzorgers, en wanneer gewenst de leerkracht, over de vorderingen van de behandeling en over eventuele begeleiding thuis of in de klas.

Verwijzing en vergoeding

Er worden 18 behandelingen Kinderoefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering en eventueel nog extra vanuit de aanvullende verzekering.

Meer informatie

Wilt u toelichting of heeft u vragen over de motoriek van uw kind? Neem gerust contact op met Hetty Juffer 0348 476805 of  u kunt ook mailen naar info@oefentherapie-cesar-montfoort.nl

logo-kinderoefentherapie