Algemene oefentherapie Cesar bij pijnklachten en/of houdings en bewegingsproblemen

Oefentherapie Cesar Montfoort

Weet wat u beweegt!

Oefentherapie Cesar

Heeft u pijnklachten of wilt u deze voorkomen? Oefentherapie Cesar pakt de oorzaak aan.

Oefentherapie Cesar is een erkende paramedische behandelmethode.
Mensen lopen, staan, bukken, tillen en hebben een bepaalde werkhouding. Dit bewegen gebeurt grotendeels onbewust en zo ontwikkelt iedereen zijn eigen gewoonten. Het kan zijn dat deze gewoonten niet goed zijn voor het lichaam en er voor zorgen dat spieren en gewrichten overbelast raken, waardoor pijnklachten kunnen ontstaan of in stand gehouden worden. Het kan onder andere gaan om rugklachten, nekklachten, hoofdpijn, bekkenklachten, maar ook om spanningsklachten of ademhalingsklachten. (zie hiervoor ook bij welke klachten). Met behulp van oefeningen worden bestaande klachten behandeld en wordt er gewerkt aan het voorkomen van nieuwe klachten. De oefentherapeut onderscheidt zich door verder te kijken dan de klacht. Niet alleen de symptomen worden behandeld. Er wordt gewerkt aan de oorzaak van de klachten.

Bij een ziekte of aandoening is de behandeling gericht op het beperken van de klachten of het leren omgaan met bepaalde klachten en/of beperkingen. Uitgangspunt van de behandeling is het weer zo goed mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 

Werkwijze

Tijdens de eerste behandeling vindt er een intake plaats. Hierdoor krijgt de oefentherapeut inzicht in de pijnklachten of de reden van uw aanmelding. Daarna wordt er gekeken naar de relatie tussen de pijnklachten en het houdings- en bewegingspatroon. Ook worden spierkracht, spierlengte en bewegingsmogelijkheid bekeken. Als na dit onderzoek behandeling nodig is, dan stelt de oefentherapeut een individueel behandelplan op. Dit behandelplan wordt met u besproken.

Blijvend resultaat

Oefentherapie Cesar is een actieve therapie. U leert de samenhang zien tussen uw klachten en het gebruik van uw lichaam (het bewegingsgedrag). U leert hoe u zelf uw klachten kunt beïnvloeden door het veranderen van houding en beweging en door oefeningen. Er wordt van u verwacht dat u, uiteraard onder goede begeleiding, regelmatig oefent. Ook buiten de behandeluren om. Dat vraagt soms enig doorzettingsvermogen, maar het resultaat is er dan ook naar. Verreweg de meeste patiënten die Oefentherapie Cesar hebben gevolgd zijn klachtenvrij of ervaren een heel duidelijke vermindering van klachten. En, minstens zo belangrijk, in de meeste gevallen een blijvend resultaat.