kwaliteit, lid beroepsvereniging, klanttevredenheid, kwaliteitsregister

Oefentherapie Cesar Montfoort

Weet wat u beweegt!

Kwaliteit

Hoge kwaliteit van zorgverlening is voor ons belangrijk. Om deze kwaliteit te behouden en continu te verbeteren richten we ons op het volgende:

Lidmaatschap VvOCM

We zijn beiden lid van onze beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

vvocm-logo-fc-zonder-tekst

Kwaliteitsregister Paramedici

We voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG. Leontine van den Hil staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici onder nummer 39901142094 als algemeen oefentherapeut Cesar, als geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut en als geregistreerd bekkenoefentherapeut in het interne register van de VvOCM. Hetty Juffer staat ingeschreven onder nummer 99901094894 als algemeen oefentherapeut Cesar en als geregistreerd kinderoefentherapeut.

kp_logo

Intercollegiale overleggroepen

Sinds 2000 nemen we actief deel aan intercollegiale overleggroepen in de regio Utrecht om kennis en ontwikkelingen uit te wisselen.

Bij- en nascholing

Om onze vakkennis te blijven ontwikkelen volgen we jaarlijks bij- en nascholing.

Richtlijnen

In onze praktijk wordt gewerkt met de door de beroepsverenigingen ontwikkelde richtlijnen.

Klanttevredenheid

Na afloop van de behandeling wordt u in de gelegenheid gesteld via het patiënt tevredenheid onderzoek uw mening te geven over de praktijk en de behandeling. Sinds medio 2018 wordt dit ook uitgevoerd door ZorgDNA en Qualiview. Elk jaar wordt gekeken hoe we optimale kwaliteit van zorg kunnen verbeteren en/of borgen.