Oefentherapie bij slaapproblemen

Oefentherapie Cesar Montfoort

Weet wat u beweegt!

Slaapoefentherapie en kinderslaapoefentherapie (0-18 jaar)

Slaapt u slecht in?                                                                           

Slaapt u slecht door?

Bent u te vroeg wakker?

Gebruikt u slaapmiddelen?

Wordt de slaap verstoord door pijn?

 

De behandeling door de slaapoefentherapeut

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De behandeling richt zich o.a. op het doorbreken van de vicieuze cirkel. Uitleg over slapen en praktische tips worden gecombineerd met ademhaling- en ontspanningsoefeningen en inzicht gevende gesprekken.

Slaapproblemen bij kinderen (0-18 jaar) en hun ouders

Heeft uw kind moeite met inslapen, doorslapen, wordt het veel te vroeg wakker of combinaties hiervan? Slecht slapen bij kinderen is veel voorkomend. Kinderen kunnen slaapritmeproblemen hebben, heel moeilijk naar bed gaan, ’s nachts steeds aan het ouderlijk bed staan, angstig zijn of nachtmerries hebben.  Pubers willen nog weleens heel laat naar bed gaan of te lang uitslapen. Zeker 30% van alle slaapproblemen komt voor in de leeftijd tussen 0-18 jaar.

Wanneer onvoldoende aan de slaapbehoefte van het kind wordt voldaan nemen ook de lange termijn gevolgen van slaapproblemen toe bv. angst, depressie, overgewicht, diabetes, concentratieproblemen, verminderde leerprestaties, gedragsproblemen, hoofdpijn en een verstoord bioritme.

We kunnen u of uw kind wellicht helpen.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bellen naar de praktijk en vragen naar Leontine van den Hil.
Tel: 0348-476805. U kunt ook mailen naar oefentherapiecesarmontfoort@gmail.com