praktijkinformatie, informatie, privacy, bereikbaarheid, afzeggen

Oefentherapie Cesar Montfoort

Weet wat u beweegt!

Informatie en privacybeleid

Bereikbaarheid

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag. Hetty Juffer werkt op maandag en woensdag. Leontine van den Hil werkt op dinsdag en donderdag en vrijdag. In principe zijn wij telefonisch bereikbaar op onze werkdagen op nummer 0348-476805. Het kan zijn dat uw telefoontje tijdens de openingsuren van de praktijk wordt beantwoord door een antwoordapparaat. We zijn op dat moment bezig met het behandelen van patiënten. Spreekt u dan alstublieft uw naam, uw telefoonnummer en een eventuele boodschap in. U wordt meestal nog dezelfde dag teruggebeld.

Bij verhindering dient u dit 24 uur van te voren te melden

Afspraken welke niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, mogen wij in principe aan u in rekening brengen. Wij zijn dag en nacht bereikbaar, dus ook in het weekend, door middel van het antwoordapparaat en via email. Als u niet of te laat afzegt, dan mag de oefentherapeut het verzuimtarief in rekening brengen. Het verzuimtarief is €18,50 en moet door u zelf betaald worden. De verzekering vergoedt deze kosten niet.

Overleg met derden

Om optimale zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat er tussen de oefentherapeut en de huisarts, specialist of andere hulpverleners overleg is. Meestal gaat het alleen om een eindrapportage naar de arts, waar de bevindingen bij het onderzoek, de behandeling en het resultaat van de behandeling staan beschreven. Soms is tussentijds telefonisch overleg nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de klachten of om de behandeling te bespreken. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit overleg of de rapportage, dan verzoeken wij u dat aan ons door te geven.

Uw Privacy (Algemene Verordening Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst)

Onze praktijk houdt zich op dit moment aan wat is gesteld in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in werking, de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) en zullen wij conform deze AVG werken. Uw bezoek, hulpvraag, de vorming van een dossier en communicatie/rapportage met derden worden behandeld conform de in deze wetgeving geformuleerde regels.

Volgens de WGBO zijn wij verplicht om een dossier over u bij te houden met alle gegevens over uw behandeling, onderzoeken, medicijnen, opnames in ziekenhuis, operaties en uw gezondheid. U heeft recht op inzage in uw dossier. De oefentherapeut mag weigeren om u uw originele dossier mee naar huis te geven. U kunt op eigen kosten kopieën (laten) maken van (onderdelen van) uw dossier, zodat u het thuis rustig kunt bestuderen. U heeft recht op een afschrift van het dossier tegen een redelijke vergoeding.

Ons uitgebreide privacy reglement kunt u hier lezen: Privacyreglement Oefentherapie Cesar Montfoort

Klachtenbehandeling

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Als U ontevreden bent over bepaalde zaken, dan wilt u misschien met dat gevoel van onvrede of uw klacht iets doen. Neemt u eerst contact op met de behandelaar en kijk of u er samen uit kunt komen. Lukt dit niet, de praktijk is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici.

Website: www.klachtenloketparamedici.nl, email: info@klachtenloketparamedici.nl, Tel: 030 – 310 09 29. Een folder van het Klachtenloket is opgenomen in de informatiemap in de wachtkamer en aan te vragen bij ons.

BSN en identiteitsbewijs

Vanaf 1 juni 2009 zijn wij in principe verplicht uw BSN nummer te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs. Daarnaast zijn wij verplicht het BSN te vermelden op alle correspondentie.

Verantwoordelijkheid voor uw eigendommen

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het zoekraken van uw eigendommen. Laat uw spullen daarom liever niet achter in de wachtkamer.

De behandeling

Wij verwachten dat u ons goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van uw problematiek. Met de juiste informatie kunnen wij sneller en beter een behandeldiagnose stellen en kunnen wij betere zorg verlenen. Wij verwachten dat u actief aan de behandeling deelneemt, de adviezen opvolgt en thuis oefent.
Wij bespreken met u de bevindingen van het onderzoek, het behandelplan en als dat mogelijk is een prognose over het aantal behandelingen.
Een behandelsessie duurt gemiddeld 30 minuten. Soms kan een behandeling iets langer duren dan 30 minuten en soms iets korter.

De betalingsvoorwaarden

In principe heeft u 30 dagen de tijd om een nota te voldoen. Daarna krijgt u een herinnering.  Leest u ook: Betalingsvoorwaarden Oefentherapie Cesar Montfoort

Mocht u ergens vragen over hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht!

Wij vertrouwen op een goede samenwerking!